Wie heeft/krijgt het gezag over de kinderen?

Bij kinderen die tijdens of voor het huwelijk geboren zijn, hebben beide ouders tijdens het huwelijk het gezag over de kinderen. Bij echtscheiding blijft dat in 99 van de 100 gevallen in stand. Alleen in bijzondere gevallen, zoals mishandeling, seksueel misbruik of extreem drank- of druggebruik is dat anders en blijft slechts één ouder het gezag houden.

 

Als ouders houd je dus na echtscheiding in principe samen het gezag over jullie kinderen.

 

Soms wordt ook nog ten onrechte de term voogd of voogdij gebruikt. Ouders kunnen sinds midden jaren 90 niet meer voogd zijn. Dat kunnen alleen derden (bv familieleden) of instanties zijn.

 

Als je niet getrouwd bent, ligt het anders. In dat geval heeft soms de moeder alleen het gezag en soms hebben jullie dat beiden. Dat hangt af van het feit of jullie na de geboorte van jullie kind bij de rechtbank (vroeger het kantongerecht) verzocht hebben om gezamenlijk het gezag uit te oefenen. Dat is niet erg ingewikkeld, maar het blijkt dat het vaak niet gedaan wordt. Daardoor is bij het uiteengaan in zo’n situatie vaak de moeder diegene die alleen het gezag over de kinderen heeft.

 

Toch kan in zo’n geval de vader bij uiteengaan de rechtbank vragen om alsnog gezamenlijk met het gezag belast te worden. In de meeste gevallen wordt een dergelijk verzoek toegewezen, maar niet altijd.