top of page

Partneralimentatie

 

Partneralimentatie is vaak een van de meest moeilijke punten bij scheiding.Het is vaak een punt van irritatie tussen ex-partners. Dat komt voor een deel door de ingewikkelde regels. Ook speelt nogal eens een rol dat de ene partner niet gedurende lange tijd de andere partner wil gaan onderhouden.

Behoeftigheid partneralimentatie

Volgens de wet kan iemand aanspraak maken op partneralimentatie als hij/zij na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. Die persoon is dan behoeftig.

 

Verdiencapaciteit bij partneralimentatie

Ook geldt de eis dat iemand deze inkomsten in redelijkheid ook niet zelf kan verwerven. Dit heet verdiencapaciteit.

Alimentatienormen partneralimentatie

De ingewikkelde regels over partneralimentatie zijn bedacht door een groep rechters, de expertgroep Alimentatienormen. Van elke rechtbank en gerechtshof in Nederland zit 1 rechter in deze expertgroep.

 

De expertgroep heeft normen ontwikkeld die ze gebruiken voor het vaststellen van alimentatie: de zogenaamde Trema-normen. de officiële naam is 'Rapport alimentatienormen'. Deze regels  op het gebied van partneralimentatie (en ook kinderalimentatie) worden hierna in grote lijnen beschreven. Bij het onderwerp 'Kinderalimentatie' kun je eenvoudig de vindplaats vinden.

Als (ex)partners kun je samen afspraken maken of er partneralimentatie is en zo ja, hoe hoog die wordt.

 

Meestal gebeurt dit met hulp van een scheidingsmediator.

 

Een scheidingsmediator berekent met behulp van door partijen te verstrekken gegevens uit hoe hoog de alimentatie is.

De afspraken die partijen maken, kunnen ook afwijken van de door de scheidingsmediator of advocaat gemaakte alimentatieberekening. Ook kun je afspreken dat er over en weer geen partneralimentatie betaald wordt. De afspraken over partneralimentatie worden net als veel andere afspraken normaliter vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

 

Als het tussen partijen niet lukt om eruit te komen, moet de kwestie via advocaten geregeld worden. De praktijk leert dat het met twee advocaten vaak nog lastiger is om eruit te komen. Veelal moet het onderwerp partneralimentatie aan een rechtbank worden voorgelegd. Dit kost veel tijd en geld. De rechtbank doet dan uitspraak bij de echtscheidingsbeschikking of bij een latere beschikking.

bottom of page