top of page

Alles over scheiden

Indexering (automatische verhoging)

De indexering van alimentatie (jaarlijkse verhoging) geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie en ongeacht of deze door de rechter is vastgesteld of gezamenlijk tussen beide ex-partners is overeengekomen.

 

Ook als je niets hebt afgesproken of is vastgelegd over indexering, is standaard indexering van toepassing. Alleen indien je indexering uitdrukkelijk uitgesloten hebt, is er geen sprake van.

 

De indexering houdt in dat jaarlijks in november het indexeringspercentage wordt bekendgemaakt per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

 

De verhoging wordt op grond van artikel 1:402a BW jaarlijks vastgesteld door de overheid en wordt gepubliceerd in de staatscourant door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

bottom of page