top of page

Alles over scheiden

Je partner betaalt niet, wat nu?

Indien de onderhoudsplichtige niet betaalt, kan de ander het LBIO, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, inschakelen om de achterstallige alimentatie te innen.

 

Het LBIO int de alimentatie als de betalingsplichtige ex-partner in gebreke blijft alleen als:
 

  • de bijdrage door de rechter is vastgesteld;

  • er minimaal één maand achterstand is (je ontvangt niets of te weinig);

  • de betalingsachterstand minimaal € 10,- is;

  • voor een achterstand die op het moment van je verzoek niet ouder is dan 6 maanden (hieronder valt ook een rechterlijke uitspraak die binnen de afgelopen 6 maanden is afgegeven en waarin een bijdrage met terugwerkende kracht is opgelegd);

  • als je betalingsplichtige ex-partner op de hoogte is gesteld van het bankrekeningnummer waarop hij/zij de alimentatie over kan maken.


Als het LBIO de inning van alimentatie overneemt, betaalt de onderhoudsplichtige ouder de betreffende kosten, de opslagkosten, betalen.

 

Deze kosten worden bij de onderhoudsplichtige in rekening gebracht door een opslag op de achterstand en de maandelijks te betalen bijdrage. De opslag bedraagt 15% op de achterstand met een minimum van € 19,00. Over de maandelijks te betalen bijdrage wordt eveneens een opslag van 15% met een minimum van € 19,00 berekend.

 

Ook kan ervoor gekozen worden een deurwaarder in te schakelen. In dat geval zijn er wel bijkomende kosten voor de alimentatiegerechtigde.

bottom of page