top of page

Verdeling van zorg over kinderen bij vakanties en feestdagen

Over de verdeling van zorg voor de kinderen (voor ouders zonder gezag heet dat omgangsregeling) tijdens vakanties moeten ook afspraken gemaakt worden.

 

Gelijke verdeling zorg kinderen bij feestdagen en vakanties

en feIn het algemeen moet de zorg voor de kinderen tijdens vakanties en feestdagen gelijkelijk verdeeld worden. Partijen kunnen samen ook andere afspraken maken. Indien partijen het niet met elkaar eens worden en de rechter een beslissing moet nemen, zal hij meestal bepalen dat tijdens vakanties en feestdagen in het algemeen de zorg toch gelijk verdeeld wordt.

 

Gebruikelijke afspraken en afwijkingen

Vaak spreken ouders af dat de vakanties en feestdagen om en om verdeeld worden, bv in het ene jaar de eerste drie weken van de schoolvakantie en het andere jaar de laatste drie weken. Als dat te lang is, kan bijvoorbeeld ook afgesproken worden dat de zomervakantie in 4 of meer delen opgeknipt wordt: twee delen bij iedere ouder.

 

Bij de afspraken moet ook rekening gehouden worden met het werk van beide ouders. Dat gebeurde ook tijdens het huwelijk

 

Ook voor de feestdagen kan een jaarlijks wisselende regeling afgesproken worden. Op deze wijze zijn de kinderen om het jaar ook op een bepaalde feestdag bij één van de ouders.

Als een van de ouders de kinderen altijd op eerste kerstdag wil - vanwege het werk van een van de ouders of omdat er binnen de familie bepaalde feestdagen met elkaar gevierd worden - en de andere ouder dat goed vindt, kan dat worden afgesproken.

Voorbeelden ouderschapsplan en afspraken bij downloads

Op mijn website bij downloads vind je voorbeelden van een ouderschapsplan. Ook vind je daar hoe je goede afspraken over de verdeling van de vakanties en feestdagen kunt maken.

Maak concrete afspraken bij het ouderschapsplan

Bij het maken van de afspraken kun je beter zo concreet mogelijk afspreken wie wanneer (dus met dagen én tijdstippen) de kinderen bij zich heeft. Dan heb je in mogelijk latere slechte tijden ook afspraken die duidelijk zijn en die nagekomen dienen te worden. Spreek dus af welke vakantiedagen en welke feestdagen (ook met een wisselingstijdstip) jij en de ander de kinderen bij je hebt. Je kunt hier altijd in onderling overleg (als je het daarover samen eens bent) van afwijken.

 

Helft schoolvakanties niet mogelijk?

Het komt ook wel eens voor dat de niet-verzorgende ouder de kinderen niet de helft van de schoolvakantie bij zich wil hebben omdat er niet genoeg vakantiedagen zijn. Op zich kan de verzorgende ouder afdwingen dat de niet-verzorgende ouder dan toch de kinderen bij zich heeft. Toch is de vraag of dat zo verstandig is. De betreffende ouder moet immers ook werken en zal dan opvang moeten regelen. Het is de vraag of de kinderen dat ook willen en of het wel in hun belang is.

 

Onenigheid tussen ouders over zorg kinderen?

Bij onenigheid tussen de ouders over het verblijf van de kinderen kan het beste samen met een mediator gezocht worden naar een oplossing.

 Vaak lukt het partijen dan niet meer om samen  daarover afspraken te maken, maar kan een deskundige derde dat wel voor elkaar krijgen.

Ik kan u daarin als scheidingsmediator bijstaan.

 

Als overleg tussen partijen niet mogelijk is, kan ik u als uw advocaat bijstaan.

Bel, e-mail of chat met mij. U kunt desgewenst een gesprek met mij inplannen. Het eerste uur van het eerste gesprek is gratis.

bottom of page