top of page

Wat moet er voor de kinderen bij scheiding geregeld worden?

Als je gaat scheiden, vraag je je waarschijnlijk af wat er allemaal voor de kinderen geregeld moet worden. Er zijn een aantal belangrijke zaken waar je aan moet denken:

  • Bij wie/waar gaan de kinderen wonen na echtscheiding?

  • Wie heeft/krijgt het gezag over de kinderen?

  • Als de kinderen bij de ene partner gaan wonen, hoe vaak zien zij dan de andere partner?

  • Wie betaalt wat voor de kinderen?

  • Wat spreek je verder af met betrekking tot de kinderen?

 

Sinds 1 maart 2009 is bij echtscheiding een ouderschapsplan verplicht. Dit is een overeenkomst tussen de beide ouders over hoe zij de verzorging en opvoeding van de kinderen na scheiding vorm willen geven. Zonder ouderschapsplan kan niet gescheiden worden, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.

 

Vaak is de situatie zo dat er bij echtscheiding onvoldoende tussen de ouders onderling wordt gepraat. Dat heeft vaak ook te maken met het niet goed doorlopen van de eerste fase van de scheiding: de scheidingsmelding.

 

Ook is het vaak zo dat de vader plotseling vertrekt uit de woning en de moeder met de kinderen achterblijft.

 

Onvoldoende overleg of geen contact is een onwenselijke situatie omdat daardoor grote onduidelijkheid ontstaat bij beide partners, maar ook bij de kinderen. Het is dus belangrijk om eerst als ouders te bedenken wat jullie samen het liefste willen, en wat het beste voor de kinderen is. Daarna kunnen jullie de kinderen vragen wat zij van de, door jullie bedachte, regeling vinden. Zo komen jullie er samen uit en komen jullie kinderen niet in de knel.

bottom of page