top of page

Ouderschapsplan

Wat is het ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan is een regeling waarin ouders die uit elkaar gaan, afspraken maken over hun minderjarige kinderen. Bij een scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap moeten ouders een ouderschapsplan opstellen. Ook indien partijen gezamenlijk gezag over hun kinderen hebben of willen krijgen, dient een ouderschapsplan opgesteld te worden.

Voor wie is een ouderschapsplan verplicht?

Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

- gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);

- samenwonende ouders met gezamenlijk gezag

die uit elkaar gaan.

 

Wat staat er in het ouderschapsplan?

Wat moet er in het ouderschapsplan staan? 

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

- hoe je de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) ofwel waar de kinderen verblijven op welke dagen (en uren).

- hoe je elkaar informatie geeft  over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;

- de kosten van de verzorging en opvoeding (de kinderalimentatie of de bijdrage op de kinderrekening).

 

Je mag ook andere afspraken in het ouderschapsplan zetten.

bottom of page