top of page

Alles over scheiden

Pensioenverdeling bij echtscheiding

Voor veel mensen is verdeling van pensioen bij scheiding niet interessant, maar het gaat vaak om meer dan 50% van je totale vermogen!

Vaak is er geen desinteresse in pensioenzaken, maar zorgt de onwetendheid over pensioen dat mensen weinig aandacht besteden aan de verdeling van pensioen bij scheiding.

 

Toch wordt het pensioenvermogen dat je hebt opgebouwd gaandeweg je leven steeds groter. Bij een leeftijd van 50 is het vermogen dat in pensioenen zit, vaak al groter dan de helft van het totale vermogen. Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans is dat je pensioenvermogen meer dan de helft of zelfs 3/4 van je totale vermogen is.

Verdeling van ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen bij scheiding.

Het is belangrijk om goede afspraken te maken over pensioen omdat een scheiding bijna altijd grote gevolgen heeft voor je opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken. Daarnaast is er soms nabestaandenpensioen opgebouwd.

 

Hoe de verdeling van pensioenen gaat, is wettelijk vastgelegd in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS).

 

Let op! Per (waarschijnlijk) 1 juli 2022 treedt een nieuwe wet in werking, de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022.

Lees hier meer daarover. De nieuwe wet verdeling pensioenrechten kent hele nieuwe regels en zorgt voor een aardverschuiving voor verdeling van pensioenrechten.

De hoofdregel van de huidige wet is dat je alle ouderdomspensioenrechten die je tijdens het huwelijk hebt opgebouwd, deelt met je partner. Ook houdt je recht op nabestaandenpensioen dat je partner heeft opgebouwd.

Je kunt echter ook afwijken van de wettelijke verdeling van de tijdens huwelijk opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen door andere afspraken te maken, zoals:

  • Bij huwelijkse voorwaarden (voor of tijdens het huwelijk) af te spreken dat je afziet van verdeling of verevening van pensioenaanspraken die je opbouwt tijdens het huwelijk

  • Bij scheiding af te zien van verevening van ouderdomspensioenaanspraken (of van één of meer van die aanspraken). Dit heet ook wel een uitsluiting van pensioenrechten.

  • Conversie te doen, waarbij de evt. opgebouwde nabestaandenpensioenaanspraken voor de partner samen met de 1/2 van de tijdens huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenrechten worden samengevoegd voor een eigen pensioen van de partner, dat ingaat op een zelfgekozen datum voor de partner.

  • De opgebouwde aanspraken ongelijk te verdelen, bv 70% voor de een en 30% voor de ander.

  • Een andere periode afspreken waarover de opgebouwde ouderdomspensioenrechten worden verdeeld, bijvoorbeeld over de gehele periode dat je samen was of vanaf het moment dat er kinderen kwamen en één van de partners minder ging werken.

  • Afwijkende afspraken over nabestaandenpensioen oftwel partnerpensioen te maken

 

bottom of page