22-11-2018
Indexering kinderalimentatie 2,0% per 1 januari 2019. Partneralimentatie gaat ook 2,0% omhoog per 1 januari 2019

Op basis van artikel 1:402a BW stelt de Minister van Justitie en Veiligheid elk jaar het percentage vast waarmee de onderhoudsbijdrage van rechtswege wordt gewijzigd. De vastgestelde indexering geldt zowel voor de door de rechter bepaalde alimentatie als voor de door partijen overeengekomen alimentatie. Het geldt ook als partijen niets over indexering van alimentatie hebben afgesproken.

De minister van Veiligheid en Justitie heeft inmiddels het percentage indexering alimentatie 2019 bekendgemaakt, dus het percentage waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie met ingang van 1 januari 2019 omhooggaat. Dat is 2,0% geworden. zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/indexering-van-alimentatiehttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/indexering-van-alimentatie

Geldt dit ook voor mij?

E-MAIL: INFO@TONVANMIL.NL                     TEL: 043-3672119
Ton van Mil neemt vanaf 29-11-2017 geen derdengelden meer in ontvangst
Scheidingsadvocaat Ton van Mil | Mediation bij scheidingen ✔ VFAS aangesloten ✔ NMI Register Mediator | Veel gestelde vragen alles over Scheiden
Koning Clovisstraat 53
Maastricht
Limburg
6226 AE
Nederland