09-11-2016
Indexering alimentatie per 1 januari 2017 is 2,1%

Op basis van artikel 1:402a BW stelt de Minister van Justitie elk jaar het percentage vast waarmee de onderhoudsbijdrage van rechtswege wordt gewijzigd. De vastgestelde indexering geldt zowel voor de door de rechter bepaalde alimentatie als voor de door partijen overeengekomen alimentatie. Het geldt ook als partijen niets over indexering van alimentatie hebben afgesproken.

De minister van Veiligheid en Justitie, Ard van de Steur, heeft op 27 oktober 2016 het percentage indexering alimentatie 2017 bekendgemaakt, dus het percentage waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie met ingang van 1 januari 2017 mee omhooggaat. Dat is 2,1% geworden. zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-58505.html

Geldt dit ook voor mij?

E-MAIL: INFO@TONVANMIL.NL                     TEL: 043-3672119
Scheidingsadvocaat Ton van Mil | Mediation bij scheidingen ✔ VFAS aangesloten ✔ NMI Register Mediator | Veel gestelde vragen alles over Scheiden
Koning Clovisstraat 53
Maastricht
Limburg
6226 AE
Nederland