top of page

Alles over scheiden

Een eigen advocaat bij scheiding

 

Als het niet mogelijk of wenselijk is om samen met één scheidingsmediator om tafel te gaan, schakel je ieder een eigen advocaat in. Het kan ook zijn dat je partner inmiddels een eigen advocaat heeft ingeschakeld. Probeer in dit laatste geval je partner te overtuigen samen naar een scheidingsmediator te gaan. De ervaring leert dat een scheiding beter geregeld kan worden en veel minder geld kost als je in gezamenlijk overleg scheidt.

Als het niet lukt om samen te scheiden, kan ik je ook alleen als advocaat bijstaan. 

We hebben dan eerst een gesprek over jouw wensen bij  de echtscheiding. Vervolgens zal ik proberen om met de advocaat van je partner tot goede afspraken te komen. Lukt dat niet, dan zal de rechtbank worden gevraagd om een beslissing te nemen.

 

Indien er twee advocaten zijn, leert de ervaring dat conflicten en kosten hoog kunnen oplopen, soms tot wel tienduizend euro per partij. Grote conflicten kunnen erg beschadigend zijn voor partners, maar vooral ook voor de kinderen. De rechtbank is de slechtst denkbare plaats om bij een echtscheiding tot een goede oplossing te komen. De rechtbank neemt namelijk alleen een beslissing over het geschil dat aan de rechtbank is voorgelegd. Vaak lost die beslissing niets op omdat één van de twee partijen het niet eens is met de beslissing en in beroep gaat, of er zijn nog meer geschillen waarover de rechter nog niet heeft beslist.
Een echtscheidingsprocedure met ieder een eigen advocaat duurt snel minimaal één jaar, maar kan makkelijk enkele jaren duren. Ook daarna kunnen er nog vele procedures volgen, zoals de verdeling van de gezamenlijke goederen en opeenvolgende procedures om de hoogte van de alimentatie aan te vechten.

 

Verder zijn er veel advocaten die zich presenteren als specialist in echtscheiding of familierecht, maar dat in de praktijk niet blijken te zijn. Vaak zijn dat advocaten die slechts enkele scheidingen per jaar doen of het gaat om de jongste advocaat binnen een kantoor die voor scheidingen wordt ingezet. Als je een echte specialist zoekt, kijk dan of de betreffende advocaat lid (geen aspirant want dan is hij/zij in opleiding) is van de vFAS. Je weet dan zeker dat de advocaat een specialisatie-opleiding heeft doorlopen.

De voordelen van een eigen advocaat zijn:

  • Je standpunten worden optimaal behartigd en je hoeft niet bang te zijn dat je partner wordt bevoordeeld.

  • Je bent niet in het nadeel t.o.v. je partner als je verbaal minder sterk bent of als je minder kennis van zaken hebt.

  • Je hebt een eigen advocaat, die alleen voor jou opkomt

  • Je advocaat adviseert alleen jou, niet je partner. Je partner zal een eigen advocaat moeten inschakelen.

 

De nadelen van een eigen advocaat zijn:

  • Er wordt veelal gepraat in standpunten, zonder dat er goed bekeken wordt waarom iemand iets vind (hetgeen wel in mediation gebeurt), waardoor de uitkomst vaak op zijn best een compromis is.

  • De kosten. Een eigen advocaat is bijna altijd duurder dan een scheidingsmediator.

  • De scheiding duurt langer, in soms zelfs enkele jaren.

  • Indien het partijen, bijgestaan door hun advocaten, niet lukt om tot afspraken te komen, beslist de rechter. Daarmee leg je je lot in handen van een ander. De rechter zal vaak ergens tussen de twee uitersten in een keuze maken.

bottom of page