top of page

De woning bij scheiding

 • De woning bij scheiding

 • De huurwoning bij scheiding

 • De eigen woning bij scheiding

 • De mogelijkheden met de woning bij scheiding:

  • Eén van de partners koopt de ander uit.

  • Eén van de partners koopt de ander uit en betaalt  later.

  • Eén van de partners neemt de woning over, maar betaalt niets.

  • Verkoop van de woning bij scheiding.

  • De woning blijft (voorlopig) onverdeeld.

  • Verhuur van de woning na scheiding.

  • Een derde koopt de woning bij scheiding en verhuurt het aan een van de partners.

  • de een koopt de woning bij scheiding en de ander blijft er wonen.

 • De gang van zaken met de  eigen woning bij scheiding
 • Wie heeft het meeste recht om tijdelijk in de woning te blijven?
 • Wie heeft definitief het meeste recht op de woning na scheiding?
 • De overwaarde van de woning eerlijk verdelen bij scheiding
 • De overwaarde van de woning scheef verdelen bij scheiding
 • Eigen geld  in de gezamenlijke woning
 • Belasting verschuldigd over uitkoopbedrag?
 • Wat gebeurt er bij scheiding als een van de partners alleen eigenaar is van de woning?

 • De kosten van de notaris bij verdeling van de woning 

 • Overdrachtsbelasting bij de woning bij scheiding

 • De kosten van de hypotheekfinanciering bij scheiding

 • De boeterente bij scheiding

 • Hoe hoog mag de hypotheek zijn bij uitkoop woning bij scheiding?

 • De aftrekbaarheid van hypotheekrente bij scheiding

Veelgestelde andere vragen bij de woning bij scheiding:

 • Hoe zoek ik een nieuwe woning bij scheiding?

 • Wat gebeurt er als we het niet eens worden over de woning bij scheiding?

 • Wat kan ik doen als de ander niet meewerkt aan verkoop of verdeling van de woning bij scheiding?

 • Kan ik al een woning kopen als onze woning nog niet is verdeeld?

 • Wat zijn de eigenaarslasten van de eigen woning?

 • Wat zijn de gebruikerslasten van de eigen woning?

 • Hoe worden de lasten van de woning verdeeld bij scheiding?

De gang van zaken met een eigen woning bij scheiding of uit elkaar gaan.

 

Een echtscheiding brengt veel emoties met zich mee. Naast de emotionele gevolgen zijn er ook veel praktische en juridische gevolgen waar je aan dient te denken wanneer je gaat scheiden.

 

Wat moet er bijvoorbeeld met de woning gebeuren? Zolang er nog geen definitieve afspraken zijn gemaakt zal meestal één van de partners de woning (voorlopig) verlaten en de ander blijven wonen. Hier gaat het over het (tijdelijk) woonrecht in de woning bij scheiding.

 

Soms wordt afgesproken dat de partners om de beurt met de kinderen in de woning verblijven. Vaak leidt die beslissing binnen enkele maanden al tot een vervolgstap dat één van de partners dat niet meer wil omdat men het gevoel heeft geen thuis meer te hebben.

 

Samen afspraken maken

Het prettigste voor beide partners (en eventuele kinderen) is het als de partners samen afspraken kunnen maken over wie er in het huis blijft gedurende de echtscheiding. De ervaring leert dat dit echter niet altijd lukt.

 

Het lukt niet om afspraken te maken: voorlopige voorzieningenprocedure

Soms lukt het beide partners niet afspraken te maken over het voorlopige woonrecht, terwijl het wel noodzakelijk is dat een van beiden de woning verlaat.

 

In dat geval kan een advocaat voor jou via een spoedprocedure (in vaktaal: via een voorlopige voorziening) aan de rechtbank vragen om jou voorlopig als enige het woonrecht toe te kennen. In deze spoedprocedure kunnen ook andere zaken aan de rechter gevraagd worden, zoals: wie zorgt voorlopig wanneer voor de kinderen, hoeveel kinder- en partneralimentatie moet er voorlopig betaald worden.

De uitspraak van de rechter in deze procedure blijft gelden zolang de scheidingsprocedure duurt, mits deze scheidingsprocedure binnen 4 weken na de uitspraak van de voorlopige voorziening is gestart. Soms is het mogelijk om een wijziging van de uitspraak in voorlopige voorzieningen te vragen. Voor beide procedures (voorlopige voorzieningen en scheidingsprocedure) is bijstand van een advocaat verplicht.

 

verzoek in echtscheidingsprocedure: exclusief woonrecht

In de echtscheidingsprocedure, de procedure die gemakkelijk een jaar kan duren, bestaat de mogelijkheid om de rechter te verzoeken om een van partijen de exclusieve bevoegdheid te geven de woning te bewonen en gebruiken tot zes maanden na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. Let op: als de rechtbank dit verzoek toewijst, dan zou degene die de woning moet (of al heeft) verlaten mogelijk wel aanspraak kunnen maken op een redelijke vergoeding. Deze vergoeding wordt vaak vastgesteld aan de hand van een eventuele overwaarde van de woning.

 

Voorlopige beslissing rechter: nooit samen in woning bij scheiding

De rechter zal bijna nooit bepalen dat beide partijen in dezelfde woning moeten blijven wonen. Voor de rust van partijen (of één van hen) is het immers belangrijk dat één van beiden vertrekt. In een uitzonderlijk geval kan wel de woning om beurten aan een van de partijen worden toegewezen, telkens voor een bepaalde periode.

 

Gebruiksrecht woning bij voorlopige voorzieningen is voorlopig

Let wel: het gaat hier over het voorlopig gebruiksrecht. Bij een huurhuis zal dat echter ook vaak betekenen dat die partner in het huis ook na de scheiding daar blijft wonen. Bij een koopwoning moeten over het definitief blijven wonen in de woning in een later stadium afspraken gemaakt worden. Daarover kun je hier meer lezen (verwijzing naar wie heeft definitief recht om in de woning te blijven wonen/aan wie wordt woning toebedeeld)

 

Lees hier meer over de kosten van de nog niet verdeelde woning

lees verder
bottom of page