top of page

Alles over scheiden

Fiscale gevolgen alleenstaand ouderschap

Door het apart wonen én het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding eindigt het fiscaal partnerschap. 

 

Vanaf dat moment kan er recht ontstaan op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Ook kun je vanaf het moment dat je feitelijk gescheiden gaat leven, recht hebben op huurtoeslag. Daarvoor hoeft dus niet het verzoek tot echtscheiding te zijn ingediend.

 

Op zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of een hoger kindgebonden budget ontstaat pas recht na indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding én beide partijen op dat moment gescheiden leven. Dit recht is veelal aanzienlijk hoger zijn:

  • omdat het inkomen van de andere partner niet langer meetelt.

  • bij het kindgebonden budget er de alleenstaande ouderkop van € 3.101,- per jaar (cijfer: 2018) bijkomt.

 

 

De fiscale gevolgen van het alleenstaand ouderschap – in de vorm van de inkomensafhankelijke combinatiekorting van (cijfer: 2018:) max € 2.801,- per jaar (deze stijgt met het inkomen tot circa 33.500 euro) - 

 

gaat meestal pas in per 1 januari van het kalenderjaar volgend op waarin je gaat scheiden. Alleen wanneer je vóór 1 juli verhuist én er voor 1 juli een verzoek tot echtscheiding wordt ingediend, kan ook de meestverdienende partner deze extra heffingskorting voor dat jaar al krijgen. Je krijgt dan de betreffende heffingskorting voor het hele kalenderjaar. Dat kan een netto voordeel van max € 2.801,- met zich meebrengen.

bottom of page