top of page

Alles over scheiden

Einde fiscaal partnerschap

 

Tot 1 januari 2011 eindigde het fiscaal partnerschap op het moment dat je duurzaam gescheiden ging leven. Veelal kwam dat er op neer dat de datum dat je je elders bij de gemeente inschreef, bepalend was.  

 

Vanaf 1 januari 2011 zijn de eisen van het fiscaal partnerschap gewijzigd.

Je blijft vanaf 1 januari 2011 fiscaal partner tot het moment dat:

  1. je advocaat een verzoek bij de rechter indient tot scheiding of tot scheiding van tafel en bed         én

  2. je op een ander adres ingeschreven staat bij de gemeente.

Wanneer aan beide voorwaarden is voldaan, eindigt het fiscaal partnerschap pas. 

 

Voor mensen die nu scheiden is het soms van belang om vlak voor 1 juli een verzoek tot echtscheiding in te dienen. Dat is met name het geval als er sprake is van co-ouderschap. Zo krijgt naast de minstverdienende partner (die het al heeft) ook de meestverdienende partner de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dat is geld wat je netto terugkrijgt van de belastingdienst.

 

Kijk bij de heffingskortingen hoeveel voordeel dat op kan leveren.

 

Voor mensen die gaan scheiden en hun kinderen in co-ouderschap gaan opvoeden, is er vaak voor beiden recht op kindgebonden budget, ook wanneer daar tijdens het huwelijk geen recht op was en zelfs nog voor alleenstaande ouders die 90.000 aan fiscaal inkomen in Box 1 hebben. Kijk bij kindgebonden budget voor meer informatie.

bottom of page