top of page

Alles over scheiden

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang. Het is een inkomensafhankelijke regeling: je ontvangt meer toeslag naarmate jouw inkomen lager wordt. Je kunt de toeslag aanvragen bij de Belastingdienst op www.toeslagen.nl. Ook kan daar snel een vrij gedetailleerde berekening gemaakt worden. Ook het Nibud biedt dit aan.

 

De kinderopvangtoeslag geldt voor dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen en opvang door ouderparticipatiecrèches of gastouders via een gastouderbureau. Informele kinderopvang door familie of kennissen wordt dus niet vergoed.

 

Per 1 januari 2018 zal de kinderopvangtoeslag ook voor crèches gelden.

Ouders sluiten zelf een overeenkomst met een kindercentrum of gastouderbureau. Om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen, moet de instelling door de gemeente zijn aangemeld bij het Landelijk Register Kinderopvang. Ouders betalen de instelling en ontvangen zelf de kinderopvangtoeslag. Voor stellen geldt dat beide ouders moeten werken.

bottom of page