top of page

Alles over scheiden

Gemeenschap van goederen

 

Zijn jullie voor 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen getrouwd, dan is het verdelen van de waarde eenvoudig:

ieder krijgt de helft van het totale vermogen, behalve de verknochte goederen, zoals sieraden, kleding en geërfde of geschonken zaken zijn niet automatisch gemeenschappelijk eigendom. De verknochte goederen behoren toe aan de eigenaar en hoeven niet altijd meegenomen te worden in de boedelverdeling.

 

Ook blijven buiten de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen de erfenissen of schenkingen die ‘bij uitsluitingsclausule’ bij één van de partners zijn terechtgekomen. 

Een uitsluitingsclausule is een schriftelijke mededeling dat de erfenis of schenking alleen toekomt aan een van de partners en niet valt in de gemeenschap waarin die partner gehuwd is. De uitsluitingsclausule is veelal in een testament of in een schenkingsakte te vinden. Dit moet uitdrukkelijk bepaald zijn door de erflater of schenker. Is dat niet het geval dan valt de erfenis of schenking in de gemeenschap en moet die verdeeld worden.

 

Ook schulden of bezittingen die er bij het begin van het huwelijk waren zijn door het trouwen in gemeenschap van goederen gemeenschappelijk geworden.

Tot 1 januari 2012 gold als het tijdstip waarop de huwelijksgemeenschap werd ontbonden het moment van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. Met de invoering van de nieuwe wet is dit tijdstip vervroegd naar het moment van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding (art. 1:99 BW). 

Deze verandering heeft tot gevolg dat baten en schulden die na de indiening van het verzoekschrift ontstaan, niet langer in de huwelijksgemeenschap vallen. Dit geldt uiteraard ook voor een erfenis of schenking, die na indiening van het verzoekschrift wordt ontvangen.

 

Dit betekent dus dat indien één van de partners na indiening van het verzoekschrift echtscheiding schulden maakt, de ander daar geen last meer van heeft. 

Verder zijn de goederen die na aanvang van de scheidingsprocedure zijn

aangeschaft van diegene die deze goederen gekocht heeft en vallen deze niet alsnog in de huwelijksgemeenschap.

bottom of page