top of page

Alles over scheiden

Hoe kun je het beste inboedel verdelen?

 

Er zijn talloze mogelijkheden om de verdeling van inboedel te doen. Het grote probleem is vaak dat de exacte waarde van een inboedelgoed vaak moeilijk vast te stellen is. Ook is het zo dat bv een wasmachine van 10 jaar oud wellicht weinig waarde heeft, maar als je hem niet krijgt toebedeeld, je een dure nieuwe wasmachine moet kopen. Dat geld is er vaak niet.

 

Om deze reden kun je het beste ieder apart van elkaar een lijst maken van goederen die je wil krijgen toebedeeld. Vervolgens vergelijk je dit met elkaar en verdeel je alsnog de goederen die je allebei wil hebben, bv. door om en om een goed te noemen dat je krijgt toebedeeld. Aan het eind kun je dan nog kijken of de een in waarde niet meer dan de ander heeft gekregen en dat eventueel compenseren.

 

Een alternatief zou zijn dat je begint met om beurten te noemen een goed dat je wilt.

 

Soms maken mensen een heel uitgebreide lijst waarin alle goederen die zij hebben, vermeld staan met een door ieder vastgestelde waarde (of samen vastgestelde waarde erachter). Vervolgens vindt de verdeling plaats en zonodig achteraf een compensatie voor diegene die het minste heeft ontvangen.

 

De spullen van de kinderen blijven van de kinderen. Voor de kinderen is het belangrijk, dat ze zelf bepalen welke spullen bij welke ouder komen te liggen. In beide huizen is een kamer voor de kinderen nodig. Voor kinderen is het prettig om vertrouwde spullen in zowel het huis van de moeder als het huis van de vader te hebben.

 

Toch wordt er soms ook voor gekozen om de kamers voor de kinderen in het nieuwe huis (al dan niet voor beider rekening) in te richten, zodat de spullen die er al waren in de bestaande kamers voor de kinderen kunnen blijven staan.

bottom of page