top of page

Alles over scheiden

Verzekeringen bij scheiding

Bepaalde verzekeringen moeten verdeeld worden omdat zij een waarde hebben. Andere verzekeringen moeten bij scheiding gewijzigd worden en weer andere moeten opnieuw afgesloten worden .

Om het overzichtelijk te houden moet je jezelf de volgende vragen stellen:

 • Welke verzekeringen hebben een waarde?

 • Welke verzekeringen moeten bij echtscheiding gewijzigd worden?

 • Welke verzekeringen moeten we bij echtscheiding nieuw afsluiten?

 

Verzekeringen met een waarde

Maak voor jezelf een overzicht met daarop de verzekeringen die een waarde hebben. Deze waarde is gedurende de looptijd opgebouwd en moet bij een scheiding verdeeld worden

 

Dat zijn met name de volgende verzekeringen:

 • Een gemengde verzekering of beleggingsverzekering gekoppeld aan de hypotheek. Dit is vaak een verzekering, waarbij het overlijden van één of beiden verzekerd tijdens de looptijd van de hypotheek verzekerd is, maar waarbij ook een spaarpotje bij het einde van de hypotheekduur tot uitkering komt, die de openstaande hypotheek dan in één keer vermindert.

 • Een lijfrente of kapitaalverzekering, waarbij op enig moment een geldsom of een lijfrente vrij zal komen.

Bedenk voor jezelf wat je met elke verzekering wil doen:

 1. Afkopen: Stopzetten waarbij je de waarde onmiddellijk wil uitgekeerd krijgen. Dit is niet altijd mogelijk.

 2. Premievrij maken: de betaling van de verzekering stopzetten, maar de waarde op het einde van de looptijd uitgekeerd krijgen. Dit is niet altijd mogelijk.

 3. Gezamenlijk voortzetten, waarbij ieder de helft van de premie betaalt en de opgebouwde waarde op het eind bij helfte gedeeld wordt.

 4. Voortzetten van de verzekering door de één (die voortaan de premie betaalt) die de ander de helft van de opgebouwde waarde van de betreffende verzekering (minus evt. belastinglatentie) uitbetaalt.

 5. Splitsen van de verzekering in 2 delen. Ieder krijgt de helft van de waarde en zet zijn/haar deel van de verzekering voort. Dit splitsen is niet altijd mogelijk.
   

Indien de verzekering door één van beiden wordt voortgezet, is het verstandig uit te gaan van de opgebouwde waarde van de verzekering, doch daarbij rekening te houden met een eventuele belastinglatentie. Soms wordt namelijk de betaalde premie opgegeven in de aangifte inkomstenbelasting. Dan is er nu belastingaftrek over de premies, maar moet later inkomstenbelasting (vaak tegen een lager tarief) over de ontvangen bedragen betaald worden.

Wordt de verzekering stopgezet dan zou je ook uit kunnen gaan van de uitkoopwaarde van de verzekering. De uitkoopwaarde is veelal iets lager dan de opgebouwde waarde omdat daarin een boete en/of administratiekosten zijn verwerkt voor het eerder stoppen van de verzekering.

 

Verzekeringen zonder waarde

Er zijn ook verzekeringen die niet meteen geld waard zijn, maar die je wel moet wijzigen als je gaat scheiden. Na je scheiding is het mogelijk dat je bijvoorbeeld een opstalverzekering of een autoverzekering niet meer nodig hebt, omdat je geen eigen huis of auto meer hebt.

 

Schadeverzekeringen zoals de opstal-, woonhuis- en inboedelverzekering hebben geen afkoopwaarde, maar je moet wel beslissen wie de verzekeringen overneemt. En daarmee wie de rechten en de plichten van de polis (verzekering) in handen krijgt na de scheiding.

 

Er zijn verzekeringen die je altijd goed voor elkaar moet hebben. De inboedelverzekering, de aansprakelijkheidsverzekering en de ziektekostenverzekering bijvoorbeeld, maar wellicht ook rechtsbijstand en als zelfstandige: een arbeidsongeschiktheid en lijfrente voor je pensioen. Je doet er verstandig aan uit te zoeken hoe je op dit moment verzekerd bent. Misschien ben je bijvoorbeeld via de werkgever van je ex-partner. Dan moet je een eigen verzekering gaan afsluiten.

No-claim korting bij echtscheiding

Als je lange tijd autorijdt zonder schade op te lopen, krijg je van je verzekeringsmaatschappij korting op de premie. Dit noem je no-claim korting. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe hoger de korting wordt.

Bij echtscheiding is het vaak mogelijk de schadevrije jaren te verdelen. Dat gebeurt met een afstandsverklaring van diegene die de verzekering op zijn/haar naam heeft en waarin een gedeelte van de opgebouwde jaren overgedragen wordt aan de ander.

 

Of je de opgebouwde schadevrije jaren onderling kunt verdelen, verschilt per verzekeraar. De regels met betrekking tot het overnemen van schadevrije jaren verschillen namelijk. In principe is het zo dat degene die de auto na de scheiding krijgt, de opgebouwde schadevrije jaren overneemt.

 

Wanneer je schadevrije jaren weggeeft, worden deze in mindering gebracht op je eigen verzekering. De partner die de  polis houdt krijgt een nieuwe polis waarbij minder no-claim korting is verwerkt omdat er sprake is van minder schadevrije jaren. De partner die de verzekering niet op naam krijgt, ontvangt een verklaring van de verzekeraar waaruit blijkt hoeveel schadevrije jaren hij of zij heeft. Het voordeel is dat de partner bij het kopen van nieuwe auto en afsluiten van nieuwe autoverzekering, niet met nul schadevrije jaren hoeft te beginnen, waardoor de verzekering veel goedkoper is.

bottom of page