top of page

Alles over scheiden

Hoe pak je de boedelverdeling aan?

 

Jullie kunnen zelfstandig het vermogen verdelen door in onderling overleg afspraken te maken en deze vast te leggen. Je kunt je voorstellen dat de verdeling een moeilijke klus kan zijn. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd, dan ben je allebei voor de helft eigenaar van alle goederen. Bij huwelijkse voorwaarden heb je misschien samen afgesproken, dat bepaalde goederen gemeenschappelijk eigendom zijn. In beide gevallen is het verstandig om samen een uitgebreide inventarisatie te maken van de spullen die verdeeld moeten worden.

Goederen die je zelf gekregen hebt of goederen die afkomstig zijn uit je familie hebben voor jou vaak een emotionele waarde. Je kunt samen afspreken dat deze spullen uit de inboedel niet onderling verdeeld worden, maar eigendom blijven van degene die ze heeft gekregen.

 

Toch blijven er nog genoeg vragen? Welk vermogen is er? Welk vermogen is gemeenschappelijk? Wie bepaalt wat verknochte goederen zijn? Wat moeten we doen als we het niet eens worden?

 

Welke stappen moet je zetten om tot een boedelverdeling te komen? Dat kan door middel van deze checklist boedelverdeling.

  1. Stel samen vast welke gelden en goederen er allemaal zijn.

  2. Stel vervolgens vast welke gelden en goederen tot het gezamenlijk vermogen behoren.

  3. Probeer samen de waarde van alle (grotere) goederen vast te stellen. Benoem over welke goederen er verschil van mening bestaat over de waarde.

  4. Overleg met elkaar wie een bepaald goed moet taxeren. Bij onroerend goed is het beste een beëdigd taxateur in te schakelen, al kiezen mensen soms ook voor een of meer waardebepalingen, een goedkoper maar minder nauwkeurig alternatief.


    Bij auto’s zou de koerslijst van de anwb gehanteerd kunnen worden, maar er zijn ook meer gespecialiseerde lijsten, die door autodealers gebruikt worden. Bedenk ook dat de werkelijke waarde van een auto groter kan zijn dan de inkoopwaarde die de dealer biedt, als één van de partijen de auto behoudt.


    Bij inboedel zou in theorie een gespecialiseerd taxateur ingeschakeld kunnen worden, doch dat gebeurt weinig. In geval van verdeling kun je het beste in onderling overleg proberen de inboedel en andere zaken te verdelen en dan te kijken wie meer of minder heeft ontvangen. vervolgens zou diegene die meer heeft ontvangen de helft van het meer ontvangene moeten betalen aan de ander. Het is verstandig alle goederen die ieder krijgt te benoemen in een vermogensverdelingsstaat.

bottom of page