top of page

Alles over scheiden

De vermogensverdelingsstaat

De vermogensverdelingsstaat kan helpen om vast te stellen of ieder ongeveer de helft van de gemeenschappelijke zaken heeft ontvangen.

Hij ziet er versimpeld vaak zo uit:

Man krijgt toebedeeld:

Huis € 300.000

Hypotheek € 290.000
Saldo huis € 10.000+

Waarde levens-verzekering € 25.000+

Inboedel (gelijk verdeeld) € 0
Auto man€ 20.000+

Totaal € 55.000

 

Vrouw krijgt toebedeeld:

Inboedel € 0

Auto vrouw € 5.000+

Totaal € 5.000

In dit geval was er 60.000 euro aan gezamenlijk bezittingen (excl. inboedel). Ieder had dus recht op 30.000 euro. De man krijgt daarvan 55.000 euro toebedeeld. De vrouw krijgt 5.000 euro. De man moet dan nog € 25.000 aan de vrouw betalen om de gezamenlijke goederen gelijk te delen.

 

De man krijgt dan immers:

Toebedeling aan goederen € 55.000
Te betalen aan vrouw € 25.000-
De man ontvangt per saldo € 30.000

De vrouw ontvangt:

Toebedeling aan goederen € 5.000

Te ontvangen door vrouw € 25.000+

de vrouw ontvangt per saldo € 30.000

Beide partijen ontvangen dan dus evenveel uit de gezamenlijke goederen.

bottom of page