top of page

Alles over scheiden

Beperkte gemeenschap van goederen

Als je op of na 1 januari 2018 bent getrouwd, geldt de Wet Beperkte gemeenschap van goederen.

Je bent dan niet in algehele gemeenschap van goederen getrouwd (zoals tot 1 januari 2018 gold), maar hebt een beperkte gemeenschap met je partner.

Wat houdt een beperkte gemeenschap van goederen in?

  • Al je  persoonlijke bezittingen en schulden die je vóór het trouwen had, blijven van jou alleen. Bezittingen en schulden die je na het trouwen krijgt, zijn van jullie samen.

  • Schenkingen of erfenissen die je ontvangt voor en tijdens je huwelijk, zijn van jou persoonlijk. Dat is alleen anders als de schenker anders heeft bepaald of in het testament/de schenkingsakte iets anders is aangegeven.

bottom of page