Is partneralimentatie bruto of netto? Wat houd je netto over? Wat kost het je netto?

Bijgewerkt op: nov 21

Op mijn website vind je veel meer informatie onder de knop 'alles over scheiden'.

Partneralimentatie voor de ontvanger

Partneralimentatie is voor de ontvanger belast. De ontvanger moet het bijhorende percentage inkomstenbelasting betalen (in 2021 meestal 37,1 %) en daarnaast de procentuele premie ZVW (in 2021 5,75 %). In totaal houdt de ontvanger dus maar ruim de helft (100% min 37,1% min 5,75% =) 57,15% over van het ontvangen bedrag aan partneralimentatie.


Daarnaast leidt een bedrag aan partneralimentatie bij de ontvanger tot een hoger inkomen in box 1. Door de ontvangst van de bruto partneralimentatie wordt namelijk het inkomen in box 1 hoger. Een hoger inkomen leidt tot een lagere heffingskorting. Tussen 21.043 en 68.507 euro aan inkomen leidt dat tot een lagere algemene heffingskorting van 5,977%, dus afgerond 6%. Dat betekent dat de ontvanger ongeveer 51,15% overhoudt van het ontvangen brutobedrag aan partneralimentatie.


Alleen wanneer de ontvanger zonder de partneralimentatie minder dan 21.043 euro aan inkomen in box 1 had, zal het verschil met 21.043 niet tot een korting van 6% leiden.


Wanneer de ontvanger van partneralimentatie in totaal meer dan 68.507 euro per jaar heeft, is de te betalen belasting 49,5%. De ontvanger houdt dan 50,5% van het brutobedrag aan partneralimentatie netto over.


Indien de ontvanger van partneralimentatie ook recht op kindgebonden budget heeft (dat is veelal het geval wanneer er minderjarige kinderen zijn), zal het kindgebonden budget ook 5,75% van het alimentatiebedrag lager zijn. De ontvanger houdt dan nog maar 45,4% over van de bruto ontvangen partneralimentatie


Ook kan het gevolgen hebben voor eventuele kinderopvangtoeslag en (bij lagere inkomens) de zorgtoeslag. Dat komt omdat de partneralimentatie het inkomen verhoogt en dan de kinderopvangtoeslag en/of zorgtoeslag lager is.


KORTOM:

De partneralimentatie is een brutobedrag en de ontvanger houdt van dit brutobedrag maar ongeveer 51% over. Dan kan nog aanmerkelijk minder zijn als er recht is op kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en/of zorgtoeslag.


zie ook het voorbeeld verder onderaan.


Partneralimentatie voor de betaler

Voor de betaler is de betaalde partneralimentatie een brutobedrag en aftrekbaar in box 1.

Er zijn dan 2 categorieën:

1) de betaler heeft een inkomen van € 68.507 of daaronder in box 1.

2) de betaler heeft een inkomen boven € 68.507 euro in box 1.


1) de betaler heeft een inkomen van € 68.507 of daaronder in box 1.

Dat betekent dat het betalen van partneralimentatie fiscaal voordeel oplevert omdat de partneralimentatie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting(IB). De inkomstenbelasting is in 2021 37,1% bij een inkomen onder 68.507 euro.


Daarnaast heeft de betaler 6% extra belastingvoordeel doordat de algemene heffingskorting voor de betaler omhoog gaat, waardoor de betaler minder belasting hoeft te betalen. De heffingskorting gaat omhoog omdat de betaler de partneralimentatie van zijn inkomen in box 1 kan aftrekken, waardoor zijn totale inkomen in box 1 lager wordt en zijn heffingskorting hoger wordt.


Het belastingvoordeel is dan dus (37,1% (IB) + 5,977% (toename algemene heffingskorting) =) 43,1%.


2) de betaler heeft een inkomen boven € 68.507 euro in box 1.

Boven de 68.507 euro is het fiscaal voordeel in 2021 43%.


Dit fiscaal voordeel loopt in de periode na 2021 verder terug (zie ook Verder online):

jaar aftrekpercentage

2022 40%

2023 37%


Door de aftrekmogelijkheid kost het betalen van een brutobedrag in 2021 aan partneralimentatie in werkelijkheid maar zo'n 57%, doordat er circa 43% belastingvoordeel is.


Zodra door het betalen van de partneralimentatie het inkomen van de betaler onder de 68.507 euro daalt, is de situatie hierboven beschreven onder 1 van toepassing. In 2021 is er dan ook een fiscaal voordeel van 43%.


Zie verder onderaan een voorbeeld.


Voorbeeld partneralimentatie:

Er wordt per maand 1000 euro partneralimentatie betaald. Dit is een brutobedrag omdat partneralimentatie door de betaler afgetrokken kan worden. De ontvanger moet er belasting over betalen.


De gevolgen voor de betaler

Voor de betaler die een fiscaal inkomen boven 68.507 euro heeft, kost het betalen van deze alimentatie in 2021 maar circa 57% van 1000 euro, dus netto € 570,-, omdat hij 43% aftrek aan inkomstenbelasting (en mogelijk hogere heffingskorting als hij onder de 68.507 euro daalt) heeft. Het betalen van 1000 euro bruto kost de betaler dus maar 570 euro netto.


De betaler van partneralimentatie die een fiscaal inkomen onder 68.507 euro heeft, heeft 37,1% aan belastingvoordeel over de betaalde partneralimentatie. Doordat bij het betalen van partneralimentatie het inkomen in box 1 omlaag gaat, gaat de algemene heffingskorting met 5,977% omhoog. Hierdoor heeft de betaler naast de inkomstenbelasting afgerond 6% extra voordeel. Dat komt ook neer op 43,1% aan belastingvoordeel. Het betalen van 1000 euro partneralimentatie kost hem dus maar 569 euro netto.


De gevolgen voor de ontvanger:

De ontvanger van partneralimentatie ontvangt 1000 euro bruto, maar moet daarover de volgende posten betalen:

· Inkomstenbelasting (IB), in 2021 tot 68.507 euro aan inkomen in box 1) 37,1%

· Procentuele premie ZVW-premie van 5,75%

· Verder gaat het inkomen in Box 1 van de ontvanger van de partneralimentatie door het ontvangen van de partneralimentatie omhoog. Dat heeft tot gevolg dat de algemene heffingskorting 6% van de ontvangen partneralimentatie omhoog gaat. Dat leidt dus uiteindelijk tot meer inkomstenbelasting.

In totaal betaalt de ontvanger (37,1% (IB) + 5,75% (ZVW) + 6% (verlaging algemene heffingskorting) =) 48,85% over de ontvangen partneralimentatie.


De ontvanger houdt dus maar (100% - 48,85% =) 51,15% over van het ontvangen bruto bedrag aan partneralimentatie.


Van de 1000 euro aan partneralimentatie houdt de ontvanger dus maar € 511,50 netto over.


Verder zal een recht op kindgebonden budget per maand ook 5,75% van het alimentatiebedrag lager zijn. Ook kan het gevolgen hebben voor eventuele kinderopvangtoeslag.


Partneralimentatie is een ingewikkeld onderwerp. Je advocaat of scheidingsmediator zal veel ervaring nodig hebben om je goed te informeren en te adviseren. Ik heb deze ervaring.


Andere relevante onderwerpen op mijn website (klik erop om er naartoe te gaan)

 • Alles over scheiden

 • Hoe kunnen we het beste scheiden?

 • Hoe vertellen we de kinderen dat we gaan scheiden?

 • De kinderen bij scheiding

 • Kinderalimentatie

 • Co-ouderschap

 • Een kinderrekening

 • Partneralimentatie

 • Na scheiding is er vaak recht op kindgebonden budget

 • Hoe is er optimaal financieel en fiscaal voordeel bij scheiding?

 • De scheidingsprocedure

 • Het horen van de kinderen door de rechter

 • De verdeling van het huis

 • Boedelverdeling + verzekeringen

 • De psychologische kant van scheiding

 • Handige downloads


Je kunt me ook chatten, e-mailen of bellen. Ik sta cliënten ook vaak online bij. De eerste 60 minuten van het eerste gesprek zijn altijd gratis. Via deze website kun je zelf een afspraak (ook via Zoom) of telefoongesprek inplannen op een door jou gewenste dag en tijdstip, vaak al binnen enkele dagen. Natuurlijk ben ik ook per telefoon 043-3672119 bereikbaar.