Is partneralimentatie bruto of netto? wat houd je over?

Partneralimentatie is voor de ontvanger belast. De ontvanger moet over het ontvangen brutobedrag aan partneralimentatie het bijhorende percentage inkomstenbelasting betalen (in 2020 meestal 37,35 %) en daarnaast de procentuele premie ZVW (in 2020 5,45 %). In totaal houdt de ontvanger dus maar ruim de helft (100% min 37,35% min 5,45% =) 57,2% over van het bruto ontvangen bedrag aan partneralimentatie. Daarnaast leidt een bedrag aan partneralimentatie ook tot een korting op de heffingskortingen, waardoor de ontvanger nog minder overhoudt. Bij een alimentatie van bruto 1500 euro per maand heeft de ontvanger 1000 euro per jaar minder aan heffingskortingen, dus dat scheelt nog eens € 83,- per maand.). Voor de betaler is de betaalde partneralimentatie aftrekbaar. Dat betekent dat het betalen van partneralimentatie fiscaal voordeel oplevert. Als het fiscaal inkomen bij de alimentatiebetaler onder de 68.508 euro ligt (of daalt door betaling van de partneralimentatie) dan is het fiscaal voordeel maar 37,35%. Boven de 68.508 euro is het fiscaal voordeel in 2020 46%. Dit fiscaal voordeel loopt in de periode tussen 2019 en 2023 verder terug: jaar aftrekpercentage 2020 46% 2021 43% 2022 40% 2023 37% Door de aftrekmogelijkheid kost het betalen van een brutobedrag aan partneralimentatie in werkelijkheid maar 62,65% (bij 37,35% aftrek) of 54% (bij 46% aftrek). Voorbeeld partneralimentatie: Er wordt per maand 1000 euro aan partneralimentatie betaald. Dit is een brutobedrag omdat partneralimentatie door de betaler afgetrokken kan worden. de ontvanger moet er belasting over betalen. Voor de betaler die een fiscaal inkomen ruim boven 68.508 euro heeft (en na het betalen van de partneralimentatie en de aftrekbare kosten van eigen woning boven de 68.508 aan fiscaal inkomen blijft), kost het betalen van deze alimentatie maar 54% van 1000 euro, dus netto € 540,-, omdat hij 46% aftrek aan inkomstenbelasting heeft. Het betalen van 1000 euro bruto kost de betaler dus maar 540 euro netto. Voor de betaler die een fiscaal inkomen onder 68.000 euro heeft, kost het betalen van deze partneralimentatie 62,65% van 1000 euro, dus € 626,50, omdat hij 37,35% aftrek inkomstenbelasting heeft. De ontvanger ontvangt 1000 euro bruto, maar moet daarover nog belasting en ZVW-premie betalen. In totaal houdt de ontvanger ruim de helft (100% min 37,35% inkomstenbelasting min 5,45% ZVW-premie =) 57,2% over van het ontvangen brutobedrag aan partneralimentatie. De ontvanger houdt dus 572 euro netto over van de partneralimentatie van 1000 euro bruto. Daarnaast leidt de ontvangst van het bedrag aan partneralimentatie tot een hoger inkomen en daarmee ook tot een korting op de heffingskortingen, waardoor de ontvanger nog minder overhoudt. Dit kost ook nog circa 50 euro. Daarmee houdt de ontvanger netto net iets meer dan de helft over van de bruto-alimentatie.TVM-logo_edited.png
TVM-logo_edited.png

© Ton van Mil     T +31 43-367 21 19     info@tonvanmil.nl

Putstraat 29, 6245 LD Oost-Maarland, (Eijsden), Limburg

MfN_Registermediator-wit.png
vfas_logo-scheidingsmediator.png

Ton van Mil neemt vanaf 29 november 2018 geen derdengelden meer in ontvangst.