Hoe wordt de zorg in de vakanties en feestdagen verdeeld?

In het algemeen moet de zorg voor de kinderen tijdens vakanties en feestdagen gelijkelijk verdeeld worden. Partijen kunnen samen ook andere afspraken maken. Indien partijen het niet met elkaar eens worden en de rechter een beslissing moet nemen, zal hij meestal bepalen dat tijdens vakanties en feestdagen in het algemeen de zorg toch gelijk verdeeld wordt.

 

Vaak spreken ouders af dat de vakanties en feestdagen om en om verdeeld worden, bv in het ene jaar de eerste drie weken van de schoolvakantie en het andere jaar de laatste drie weken. Dat moet natuurlijk wel mogelijk zijn op het werk van beide ouders. Op deze wijze zijn de kinderen om het jaar ook op een bepaalde feestdag bij één van de ouders.

 

Soms worden ook andere afspraken gemaakt vanwege het werk van een van de ouders of omdat er binnen de familie bepaalde feestdagen met elkaar gevierd worden.

 

Het komt nogal eens voor dat de niet-verzorgende ouder de kinderen niet de helft van de schoolvakantie bij zich wil hebben omdat er niet genoeg vakantiedagen zijn. Op zich kan de verzorgende ouder afdwingen dat de niet-verzorgende ouder dan toch de kinderen bij zich heeft. Toch is de vraag of dat zo verstandig is. De betreffende ouder moet immers ook werken en zal dan opvang moeten regelen. Het is de vraag of de kinderen dat ook willen en of het wel in hun belang is. Het is daarom vaker verstandiger om te kijken hoe - rekening houdend met ieders wensen en belangen – de beste afspraken over de vakantiedagen gemaakt kunnen worden. Vaak lukt het partijen niet samen om daarover afspraken te maken, maar kan een deskundige derde dat wel voor elkaar krijgen. Ik kan u daarin als scheidingsmediator of als uw advocaat bijstaan.