Alles over scheiden

Kindgebonden budget

 

 

Het kindgebonden budget is een vergoeding die je van de overheid kunt krijgen voor de kosten die je voor je kinderen, jonger dan 18 jaar hebt. Vroeger heette dit kindgebonden budget 'kindertoeslag' en daarvoor kinderkorting.

 

In de tabel hieronder staat het bedrag voor het kindgebonden budget voor 2020.

 

Tot 1 januari 2015 was het kindgebonden budget vooral voor ouders met een laag inkomen. Door de wijzigingen per 1 januari 2015 is er sindsdien bij alleenstaande ouders met een hoog inkomen ook nog recht op kindgebonden budget, terwijl dat recht er bij het huwelijk niet was.

 

Per 1 januari 2020 is ook het kindgebonden budget voor gehuwden gewijzigd. Nu is er recht op kindgebonden budget tot een gezamenlijk fiscaal inkomen van € 72.000,-. Dat was voorheen € 55.000,-

 

Wilt u weten hoeveel kindgebonden budget u krijgt? Kijk dan op de site van het NIBUD en toeslagen.nl.

 

Grofweg komt het systeem van het kindgebonden budget  het volgende neer:

 

(cijfers 2020:)

 

Tot een fiscaal inkomen van circa € 21.000 heb je recht op het maximale kindgebonden budget. Daarna wordt dat recht heel langzaam minder. Pas bij circa 100.000 euro is het kindgebonden budget 0.

 

Eerst bepaal je het aantal kinderen in je gezin waarvoor je kinderbijslag ontvangt (nog preciezer: voor welke kinderen je aanvrager voor de kinderbijslag voor bent: (dit moet je opvragen bij het SVB)
bij 1 kind is het bedrag per jaar: € 1.190,-

bij 2 kinderen is dat per jaar        € 2.185,-

bij 3 kinderen is dat per jaar.       € 2.485,-

bij elk volgend kind komt er p/j bij: € 295,-

 

Voor een alleenstaande ouder is er daarnaast recht op een zogenaamde alleenstaande ouderkop van 3186 euro per jaar.

 

Let wel: Alleen voor alleenstaande ouders is er deze toeslag, niet voor samenwonenden.

 

Verder ontvang je voor elk kind dat 12 t/m 15 jaar een bedrag van € 236,- per jaar extra en voor elk kind van 16 en 17 een bedrag van € 421,- per jaar extra

Je telt dan alle bedragen bij elkaar op. Dan kom je aan het bedrag waar je per jaar maximaal recht op hebt. Dit bedrag krijg je totdat je inkomen meer dan 21.000 euro bedraagt. Boven de 21.000 euro wordt het totaalbedrag langzaam afgebouwd.

Niet teveel vermogen

Per 1 januari 2019 mag er niet meer dan € 116.613,- aan spaargeld in Box 3 zijn. Als u een partner heeft, mag het niet meer dan € 147.459,- zijn

Is er meer spaargeld dan is er geen recht op kindgebonden budget.

Let op: het geld op de bankrekeningen van de kinderen telt voor de helft mee bij je vermogen.

 

Als er op 1 januari minder dan het maximumvermogen is, maar het vermogen gedurende het kalenderjaar toeneemt, dan blijft het hele kalenderjaar recht op het kindgebonden budget bestaan.

 

Kindgebonden budget en co-ouderschap

Iedere ouder kan bij co-ouderschap veelal recht krijgen op een eigen kindgebonden budget (terwijl daar bij huwelijk geen recht op was), van soms wel honderden euro's per maand per ouder.

 

De wijziging van het aanvragerschap voor de kinderbijslag kan bij de SVB geregeld worden.

 

Een van de ouders gaat meer dan 8 dagen per 14 dagen voor de kinderen zorgen.

 

Als één van de ouders meer dan 4 dagen per week voor de kinderen zorgt (dat is meer dan 4x24 uur), zorgt de andere partner minder dan 3x24 uur per week voor de kinderen. Er is dan geen sprake van co-ouderschap.

 

De kinderen hebben hun hoofdverblijf bij de verzorgende ouder en de verzorgende ouder blijft rechthebbende op de kinderbijslag. Indien hij/zij dat niet al is, moet dit veranderd worden bij de SVB. 

 

De aanvrager van de kinderbijslag heeft indien er niet teveel inkomen is namelijk ook veelal recht op kindgebonden budget, een financiële tegemoetkoming van de overheid, die kan oplopen tot meer dan € 350,- per maand.

 

Co-ouderschap

Bij co-ouderschap, oftewel vrijwel gelijkelijk verdeelde zorg voor de kinderen, is het belangrijk goed te kijken wie de aanvrager van de kinderbijslag moet worden. De aanvrager van de kinderbijslag heeft indien er niet teveel inkomen is namelijk ook recht op kindgebonden budget, een financiële tegemoetkoming van de overheid, die soms wel € 350,- per maand bedraagt.

 

Volgens de belastingdienst is er sprake van co-ouderschap als het kind "doorgaans ten minste 3 hele dagen per week in elk van de huishoudens verblijft. Met 3 hele dagen bedoelen wij 3 keer 24 uur per week. U voldoet ook aan deze eis als het kind om de week bij de ene en de andere ouder verblijft."

 

Co-ouderschap: 1 kind
Als er één kind is, is het verstandig de ouder die het minste verdient de aanvrager van de kinderbijslag te laten worden. Deze ouder krijgt dan het kindgebonden budget, waardoor het inkomen tussen partijen meer genivelleerd wordt.

 

Ook is het kindgebonden budget afhankelijk van het fiscaal inkomen van de ouder. Tot circa 20.000 euro is dit bedrag maximaal. Daarna neemt het bedrag langzaam af tot er bij circa 85.000 euro geen recht meer op is.

 

Co-ouderschap: 2 of meer kinderen

Bij co-ouderschap over twee kinderen moet er goed gekeken worden welke ouder de aanvrager van de kinderbijslag van elk kind wordt.

 

Vaak is het verstandig ieder van de partners aanvrager van de kinderbijslag te laten zijn van tenminste 1 kind.

Alleen wanneer één van de partner samenwoont, is dat minder verstandig. De alleenstaande ouder heeft bijna altijd recht op meer kindgebonden budget als er een kind bij hem/haar (meer) wordt ingeschreven omdat bij samenwoning de alleenstaande ouderkop van het kindgebonden budget niet meer van toepassing is en het inkomen van de samenwoners bij elkaar geteld wordt, waardoor er bij samenwoners bijna nooit meer recht is op kindgebonden budget.

© Ton van Mil     T +31 43-367 21 19     info@tonvanmil.nl

Putstraat 29, 6245 LD Oost-Maarland, (Eijsden), Limburg

MfN_Registermediator-wit.png
vfas_logo-scheidingsmediator.png

Ton van Mil neemt vanaf 29 november 2018 geen derdengelden meer in ontvangst.