Alles over scheiden

Bij wie/Waar gaan de kinderen wonen na echtscheiding?

Jullie zullen afspraken moeten maken over bij wie de kinderen na echtscheiding gaan wonen. Totdat de kinderen 12 jaar zijn, hebben zij daarin officieel geen stem. Vanaf hun twaalfde jaar, worden zij - voordat er door de rechtbank een beslissing genomen wordt - gehoord door de rechter. Jullie kinderen mogen dan vertellen wat zij het liefste zelf zouden willen. De rechter volgt die wens niet altijd, maar zal er wel rekening mee houden.

 

Vaak zullen kinderen al op jongere leeftijd in staat zijn om aan te geven wat zij het liefste willen:

  • bij de ene ouder wonen (de kinderen hebben dan daar hun hoofdverblijf), waarbij er een regeling is dat de kinderen af en toe (of vaker) bij de andere ouder verblijven (een omgangsregeling)

  • of ongeveer de helft van de tijd bij de ene ouder en de helft van de tijd bij de andere ouder (dat heet co-ouderschap).

 

Het is van belang dat jullie als ouders luisteren naar de wens van de kinderen, zeker als zij 9 jaar of ouder zijn. Toch is het soms moeilijk voor kinderen om zich daarover uit te spreken. Als het kind namelijk zegt dat hij liever bij de ene ouder wil wonen, kiest hij tegelijkertijd ook om niet bij de andere ouder te willen wonen. Het kind komt door zo’n keuze in een loyaliteitsconflict.