top of page

Indexering van kinderalimentatieDe indexering van alimentatie (jaarlijkse verhoging) geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie en ongeacht of deze door de rechter is vastgesteld of gezamenlijk tussen beide ex-partners is overeengekomen.
 
Ook als je niets hebt afgesproken of is vastgelegd over indexering, is standaard indexering van toepassing. Alleen indien je indexering uitdrukkelijk uitgesloten hebt, is er geen sprake van.
 
De indexering houdt in dat jaarlijks in november het indexeringspercentage wordt bekendgemaakt per 1 januari van het daaropvolgende jaar.


Per 1 januari 2023 gaat de kinderalimentatie met 3,4% omhoog.


De verhoging wordt op grond van artikel 1:402a BW jaarlijks vastgesteld door de overheid en wordt gepubliceerd in de staatscourant door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.


Het indexeringspercentage van de kinderalimentatie


De afgelopen jaren bedroeg het indexeringspercentage:
per:

01-01-2022: 1,9%
01-01-2021: 3,0%
01-01-2020: 2,5%
01-01-2019: 2,0%
01-01-2018: 1,5%
01-01-2017: 2,1%
01-01-2016: 1,3%
01-01-2015: 0,8%
01-01-2014: 0,9%
01-01-2013: 1,7%
01-01-2012: 1,3%
01-01-2011: 0,9%

bottom of page