top of page

Stap 5 draagkracht kinder-alimentatie: zorgkorting er vanaf trekken.

 

De alimentatieplichtige ouder komt vanaf 1 april 2013 in aanmerking voor een zorgkorting van 15% tot maximaal 35%. De zorgkorting vervangt de omgangskosten van € 5,- per dag per kind zoals die voor 1 januari 2013 werd gehanteerd. 

 

De zorgkorting is dus een korting die de alimentatieplichtige kan aftrekken van het bedrag dat hij aan alimentatie kan betalen omdat hij de kinderen in de tijd dat zij bij hem zijn in natura in hun onderhoudt voorziet.

 

Hoe bereken je de zorgkorting?

De zorgkorting is afhankelijk van:

  1. de behoefte van de kinderen   en 

  2. de omvang van het verblijf van de kinderen bij de alimentatieplichtige ouder. 

 

Hoe meer dagen gemiddeld per week de kinderen bij de alimentatieplichtige ouder zijn, hoe hoger het percentage van de zorgkorting voor deze ouder is. Dit is omdat met een toename van de zorgdagen ook de kosten voor deze ouder toenemen. 

 

Bij een verblijf van de kinderen van gemiddeld 1 dag per week (en 3 weken per jaar in de vakanties) wordt een zorgkorting van 15% toegepast. Bij een gemiddelde van 2 dagen per week is dat 25%. Bij gemiddeld 3 dagen per week of meer (dus ook co-ouderschap) is deze korting 35%.

Per 1 januari 2018 is ook een zorgkorting van 5% toegevoegd, bedoeld voor gevallen waarin structureel sprake is  van een beperkte zorg- of omgangsregeling.

Welk percentage zorgkorting?

Kortgezegd bedraagt de zorgkorting:

0% van de behoefte wanneer de betreffende ouder de zorg- of omgangsregeling niet nakomt

5% indien er sprake is van een beperkte zorg- of omgangsregeling, die minder dan gemiddeld 1 dag per week is.

15% bij gemiddeld 1 dag per week verblijf bij die ouder

25% bij gemiddeld 2 dagen per week verblijf bij die ouder

35% bij gemiddeld 3 dagen per week verblijf bij die ouder of wanneer er sprake is van co-ouderschap (zie par. 5.2.2 en 5.2.3 rapport expertgroep)

 

Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt rekening gehouden met de vakanties die de kinderen doorbrengen bij de alimentatieplichtige. In de draagkrachtberekening wordt de zorgkorting gebruikt om de verblijfskosten voor de kinderen te dekken. Dit betekent dus dat tijdens de vakantie de kinderalimentatie gewoon doorbetaald moet worden.

 

De zorgkorting mag alleen gebruikt worden wanneer de ouders samen genoeg draagkracht hebben om de behoefte van de kinderen te voldoen.

 

Voorbeeld berekening zorgkorting bij voldoende draagkracht

Behoefte van de kinderen (eigen aandeel ouders:) is € 900

De kinderen hebben hun hoofdverblijf bij moeder. De kinderen zijn 1 weekend per veertien dagen bij de vader en 3 weken in de vakanties.

De draagkracht van de vader is 600 euro, de draagkracht van de vrouw is 400 euro.

 

Uitwerking: draagkrachtvergelijking (zie stap 4):

aandeel vader:  600/1000 x 900 = € 540,-

aandeel moeder: 400/1000x 900 € 360,-

samen € 900,-

 

draagkracht van de vader na draagkrachtvergelijking: € 540,-. 

Af: zorgkorting (15% van de behoefte ad € 900,-): € 135,-  

Door de vader te betalen kinderalimentatie: € 405,-

 

Voorbeeld berekening zorgkorting bij te weinig draagkracht

Behoefte van de kinderen (eigen aandeel ouders:) is € 900

De kinderen hebben hun hoofdverblijf bij moeder. De kinderen zijn 1 weekend per veertien dagen bij de vader en 3 weken in de vakanties.

De draagkracht van de vader is 400 euro, de draagkracht van de vrouw is 300 euro.

 

Uitwerking:  draagkrachtvergelijking (zie stap 4) leidt niet tot aanpassing van de draagkracht. Dit komt omdat de gezamenlijke draagkracht van de vader en moeder niet hoog genoeg is om in de behoefte van de kinderen te voorzien.

 

Draagkracht vader € 400,-

Draagkracht moeder € 300,-

Totale draagkracht: € 700,-

Behoefte van de kinderen 900 euro.

Tekort in de behoefte is 200 euro. In dat geval moet de helft van het tekort in mindering op de zorgkorting worden gebracht.

 

draagkracht van de vader: € 400,- 

Af: zorgkorting (15% behoefte ad € 900,-) € 135,-  -/- 

Bij: tekort in de zorgkorting (50% van 200) € 100

Door de vader te betalen kinderalimentatie: € 365,-

 

In dit geval heeft de vader nog maar een zorgkorting van € 35,- (135 zorgkorting min 100 euro korting). Ook bij de moeder is dat het geval. De kinderen hebben nodig € 900,-. Er komt 365 van man, 265 van vrouw en € 35 betalen zowel man als vrouw in natura aan kinderen. In dat geval is er in totaal (365+365+35+35=) 700 beschikbaar voor de kinderen. Iedere partij levert dus 100 euro in (in de vorm van een tekort op de zorgkorting).

Andere relevante onderwerpen:

Heb je vragen of wil je contact? 

 

Stuur een mail of bel mij !  

 

Of chat meteen met mij, zie hieronder.

 

Of maak meteen digitaal een afspraak (persoonlijk, per telefoon of via Zoom). Het eerste uur van het 1e gesprek is gratis.

 

Ik ben meestal van 08.30 tot 17.30 uur bereikbaar. Mocht ik even niet aanwezig zijn dan reageer ik zo spoedig mogelijk. 

bottom of page