top of page

Wijziging van kinderalimentatie

 

De hoogte van kinderalimentatie (en partneralimentatie) kan gewijzigd worden als daar   aanleiding toe is. De wet noemt in art. 1: 400 lid 1 BW dat daarvoor 'een relevante wijziging van omstandigheden voor nodig is.

 

Wat zijn redenen om de kinderalimentatie te verhogen of te verlagen?

Als één van de ouders:

 • werkloos wordt.

 • ziek wordt.

 • een loonsverhoging krijgt.

 • meer of minder gaat werken.

 • trouwt én de kinderen inwonend zijn, omdat de stiefouder voor minderjarige kinderen ook moet bijdragen.

 • Als u of uw ex-partner bijvoorbeeld een loonsverhoging krijgt, of juist werkloos raakt of failliet gaat.

 • Als er een andere verdeling van zorg is gekomen dan ten tijde van de eerdere berekening.

 • Als er voor één van de kinderen geen kinderalimentatie betaald meer hoeft te worden. Dat zou kunnen betekenen dat er meer draagkracht van de ouder overblijft en er meer kinderalimentatie voor de andere kinderen of de ex-partner betaald zou kunnen worden.

 • Een wettelijke regeling die verandert of het model voor berekening van alimentatie verandert, bijvoorbeeld:

  • Het vervallen van het fiscale voordeel voor betaling van kinderalimentatie per 1 januari 2015

  • De invoering van de zorgkorting per 1 januari 2013

  • Een andere berekening van kinderalimentatie.

 

Welke omstandigheden zijn geen reden om de kinderalimentatie te wijzigen?

 • een nieuwe woonsituatie én/of

 • samenwoning met een partner
  zijn wel veranderingen, maar hebben in het algemeen geen gevolgen voor de hoogte van de kinderalimentatie. Sinds 2013 zijn er bij de kinderalimentatie forfaitaire lasten. Dat betekent dat de werkelijke lasten i.h.a. niet meer van belang zijn. De werkelijke woonlasten zijn dus niet meer van belang bij kinderalimentatie.

 

Samen afspraken maken over wijziging kinderalimentatie

U kunt zelf afspraken met elkaar maken over de wijziging van de kinderalimentatie. U hoeft daarvoor niet naar een advocaat. Het is wel belangrijk om de nieuw gemaakte afspraken vast te leggen op schrift, bijvoorbeeld in een door u beiden getekende overeenkomst of een e-mailbericht. Zo kunt u discussies in de toekomst voorkomen

 

Procedure bij de rechtbank over kinderalimentatie

Als u samen niet tot overeenstemming kunt komen over de hoogte van de nieuwe kinderalimentatie, dan probeert u eerst met een scheidingsmediator nieuwe afspraken te maken. Veelal lukt het om daar alsnog nieuwe afspraken te maken. Dit is ook veel goedkoper dan ieder naar een eigen advocaat te gaan.

Als het u ook bij de scheidingsmediator niet lukt om afspraken te maken dan kunt u alsnog naar een eigen advocaat gaan en deze advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank laten indienen. Als de rechter vindt dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden, dan zal deze aan de hand van de nieuwe gegevens een nieuwe alimentatie vaststellen. De rechter kan de alimentatie verhogen, verlagen of zelfs helemaal op nihil stellen. Zolang de rechter nog niet heeft beslist, moet u de “oude” alimentatie blijven betalen, tenzij u daarover in overleg afspraken hebt gemaakt.

bottom of page