top of page

STAP 1 Draagkracht kinder-alimentie: berekening netto inkomen per maand

 

Om het inkomen voor de draagkracht te berekenen, moet je uitgaan van het inkomen dat op korte termijn verdiend zal worden. Veelal is dat hetzelfde inkomen dat op dit moment of zelfs het afgelopen jaar is verdiend.

 

Ik geef hierna een opsomming van alle inkomensbestanddelen en tel die netto bij elkaar op. Het is echter gebruikelijk dat alle gegevens bruto ingevoerd worden, zodat er een gedetailleerde bruto-netto berekening gemaakt kan worden. Ik heb hiervoor een gespecialiseerd alimentatierekenprogramma.

 

Wat tel je allemaal bij elkaar op om het inkomen voor de draagkracht voor kinderalimentatie te berekenen?

 1. het netto-inkomen per maand. 
   

 2. het vakantiegeld. Kijk naar de maand waarin het laatste vakantiegeld werd uitgekeerd en kijk ook naar de daaropvolgende maand. Het verschil tussen deze twee loonstroken is het vakantiegeld dat destijds netto uitgekeerd is. Deel dit bedrag door 12 maanden en je hebt dan het bedrag dat je per maand aan vakantiegeld extra krijgt.
   

 3. herhaal stap 2 ook voor andere vaste emolumenten zoals eindejaarsuitkering, bonus of winstuitkeringen. Deze vaste emolumenten worden net als het vakantiegeld door 12 gedeeld omdat zij meestal 1x per jaar worden uitgekeerd. Als je een wisselend bedrag aan winstuitkering hebt, ga dan uit van een goed gemiddelde of tenminste een basisbedrag dat je de laatste jaren altijd aan winstuitkering hebt ontvangen.
   

 4. het evt. recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Als er op 1 januari van het betreffende kalenderjaar één of meer kinderen jonger dan 12 jaar is/zijn, is voor de ouder bij wie een kind is ingeschreven bij de gemeente recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Voorwaarde is wel dat de ouder een alleenstaande ouder is. Indien er co-ouderschap is, maakt het niet uit of het kind bij je is ingeschreven. Je hebt dan ook recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.  

  Het nettobedrag aan inkomensafhankelijke combinatiekorting dat je per maand bij je inkomen kunt tellen, is in 2021 maximaal € 234,58 per maand. (de korting is immers maximaal € 2.815 per jaar. € 2.815,-: 12 is € 234,58.

  De korting stijgt met het inkomen en is bij een fiscaal inkomen van € 30.233 (of daarboven) maximaal.
   

 5. het evt recht op het kindgebonden budget waarop recht bestaat in de situatie na uiteengaan van partijen.  

 

LET OP!  Ook alleenstaande ouders met een hoog inkomen hebben na scheiding vaak recht op kindgebonden budget.

kijk hier voor alle informatie over het kindgebonden budget

 

Tel daarna al het inkomen bij elkaar op:

 1. netto inkomen per maand 

 2. vakantiegeld per maand

 3. andere emolumenten per maand

 4. inkomensafhankelijke combinatiekorting per maand

 5. kindgebonden budget per maand

 

Het inkomen voor de draagkracht is dan 1 tot en met 5 opgeteld. 

 

Dit heet het netto besteedbare inkomen (NBI).

 

Vervolgens wordt dan met het netto besteedbaar inkomen en de zogenaamde draagkrachttabel de draagkracht van de betreffende ouder bepaald: het bedrag dat de alimentatieplichtige per maand kan betalen aan kinderalimentatie.

 

Sinds 1 april 2013 gebeurt dit met de draagkrachttabel of nog preciezer: met de draagkrachtformule.

Andere relevante onderwerpen:

Heb je vragen of wil je contact? 

 

Stuur een mail of bel mij !  

 

Of chat meteen met mij, zie hieronder.

 

Of maak meteen digitaal een afspraak (persoonlijk, per telefoon of via Zoom). Het eerste uur van het 1e gesprek is gratis.

 

Ik ben meestal van 08.30 tot 17.30 uur bereikbaar. Mocht ik even niet aanwezig zijn dan reageer ik zo spoedig mogelijk. 

bottom of page