top of page

Berekening hoogte behoefte aan kinderalimentatie

 

De berekening van de behoefte van de kinderalimentatie heet eigenlijk "de berekening van het eigen aandeel van de ouders".

 

De gedachte achter het systeem is immers dat de totale kosten van de kinderen bestreken worden door:

  1. de kinderbijslag en

  2. het eigen aandeel dat de ouders in de kosten van de kinderen. Vaak wordt dit aangeduid als de behoefte van de kinderen.

 

Hoe wordt de behoefte van de kinderen bepaald?

 

STAP 1. Tel eerst het netto maandinkomen van beide ouders bij elkaar op. Je moet uitgaan van het inkomen vlak voor uiteengaan van partijen.  

 

 

Dit salaris is inclusief vakantiegeld en andere vaste emolumenten zoals eindejaarsuitkering, bonus of winstuitkering. Deze vaste emolumenten worden natuurlijk door 12 gedeeld omdat zij meestal 1x per jaar worden uitgekeerd.

 

Vaak staat op een salarisstrook het bedrag dat maandelijks gereserveerd wordt voor vakantiegeld of eindejaarsuitkering. Dat is het brutobedrag waarover nog inkomstenbelasting betaald moet worden.

 

Bij een bonus is het gebruikelijk om uit te gaan van een gemiddelde over de laatste jaren.

 

STAP 2. Tel bij dit gezinsinkomen op:

  • het evt. recht op kindgebonden budget 

waarop recht bestond voor uiteengaan van partijen.

  • het evt. recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Bij tweeverdieners waarbij tenminste één kind op 1 januari van het betreffende kalenderjaar jonger dan 12 jaar is, heeft de minstverdienende partner recht op deze heffingskorting.

In 2021 is dit extra inkomen per maand maximaal € 234,58 per maand. (de inkomensafhankelijke combinatiekorting is in 2021 immers maximaal € 2.815,00 per jaar). 

 

Bij een fiscaal inkomen van (in 2021) € 29.738 of hoger krijg je dit maximale bedrag per jaar.

 

Of je deze heffingskorting het laatste jaar hebt ontvangen, kun je op de achterkant van je aanslag inkomstenbelasting zien.

 

Hoe kom je de hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting te weten?

Om de hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting te weten te komen, kijk je op de achterkant van de laatste belastingaanslag. Deel het jaarbedrag op die aanslag door 12 (maanden).

Ook hier kun je vinden wat de actuele inkomensafhankelijke combinatiekorting is.

 

Als je het laatste jaar meer bent gaan werken, klopt het bedrag vaak niet meer. Als je meer bent gaan verdienen, is het bedrag aan inkomensafhankelijke combinatiekorting hoger.

 

Laat bij het inkomen het fiscaal voordeel van de eigen woning (hypotheekrente aftrek) buiten beschouwing. 

Ook het fiscaal nadeel van de auto van de zaak blijft buiten beschouwing. 
 

STAP 3. Zoek in tabel 1 van de behoeftetabel het aantal kinderbijslagpunten op.

Stel: jullie hebben 2 kinderen van 14 en 10 jaar oud.

 

De tabel 1 van de behoeftetabel ziet er als volgt uit: 

Leeftijd kind:         punten
0 t/m 5                        4
6 t/m 11                      2
12 t/m 17                    0

 

Het gevonden puntenaantal is dan 2 punten (2 punten voor het kind van 10 jaar en 0 punten voor het kind van 14 jaar)

 

4. Zoek in tabel 2 van de behoeftetabel de behoefte van de kinderen op

 

kijk eerst links naar de juiste rij met het aantal kinderbijslagpunten. Kijk dan in de kolom naar het inkomen dat onder en boven het berekende gezinsinkomen zit. De behoefte van de kinderen zit tussen deze bedragen in.

 

Voorbeeld uitleg behoefte kinderalimentatie

: jullie hebben samen een netto-inkomen van 2300 euro plus 1850 euro. Er zijn twee kinderen van 14 en 10 jaar oud. Er is geen recht op kindgebonden budget. Er is wel recht op 150 euro per maand aan inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het totaal is dan 2300+1850 +150= 4300 euro inkomen. 

 

Uit tabel 1 volgt dan - alle kinderbijslagpunten moeten bij elkaar opgeteld worden - dat er 2 kinderbijslagpunten zijn. 

 

In tabel 2, waar rekening is gehouden met de kinderbijslag, is dan te zien dat er bij een inkomen van 4000 euro en 2 kinderbijslagpunten het eigen aandeel van de ouders 850 euro is (dit is per maand). Hier is het inkomen van ouders 300 euro hoger (namelijk 4300 ipv 4000). In de tabel 2 is bij twee kinderen te zien dat bij 1000 euro inkomenstoename het eigen aandeel 25% toeneemt (bij 1 kind is dat 15%, bij 2 kinderen 25%, bij 3 kinderen is dat 29% en bij 4 kinderen is dat 35%).

 

25% van 300 euro is 75 euro.

 

Het eigen aandeel is dan in totaal 850 (bedrag bij 4000 euro) plus 75 (25% van 300 euro) is 925 euro per maand voor beide kinderen samen, dat is € 462,50 per kind.

 

De behoefte van de kinderen (het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen) is dan 925 euro per maand.

Andere relevante onderwerpen:

Heb je vragen of wil je contact? 

 

Stuur een mail of bel mij !  

 

Of chat meteen met mij, zie hieronder.

 

Of maak meteen digitaal een afspraak (persoonlijk, per telefoon of via Zoom). Het eerste uur van het 1e gesprek is gratis.

 

Ik ben meestal van 08.30 tot 17.30 uur bereikbaar. Mocht ik even niet aanwezig zijn dan reageer ik zo spoedig mogelijk. 

bottom of page